Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Kantoren vs. woningen

18-02-2023

10%*
Rendement

Voordelen ER Capital

  • 6% cashdividend per jaar
  • Uitkering per kwartaal
  • Volledige winstdeling
  • Uitsluitend Nederlands vastgoed
  • De Rotterdamse aanpak

Ontvang gratis brochure

Het kabinet heeft plannen om de huurprijzen voor woningen sterker te reguleren. Door het wijzigen van zowel het WWS-puntensysteem (woningwaardestelsel) als het verhogen van de puntengrens voor sociale woningen, wil minister Hugo de Jonge een veel groter deel van het woningaanbod onder de gereguleerde huur brengen. Zijn woningen nog wel een interessante beleggingscategorie als de plannen doorgang vinden?

WWS punten en gevolgen

Woningen met een huur onder de liberalisatiegrens behoren tot de sociale of gereguleerde huursector. Voor deze huurwoningen gelden bepaalde regels. Zo mag de huur niet hoger zijn dan is toegestaan op basis van het puntensysteem voor huurwoningen (het zogenaamde woningwaarderingsstelsel of WWS).

Hugo de Jonge wil de liberalisatiegrens in 2024 verhogen. De grens van de huurprijsbescherming op basis van het WWS komt te liggen bij 187 punten, waardoor vanaf 2024 de meeste huurwoningen onder de € 1.000 gaan kosten. Nu ligt de bovengrens op 141 punten en de huurprijs op € 763. Een woning met bijvoorbeeld 160 punten op basis van het WWS valt nu in de vrije sector. De huurprijs wordt dus nu vastgesteld op basis van vraag en aanbod, maar zal vanaf 2024 gereguleerd worden en in veel gevallen substantieel lager uitvallen. Vanaf 2024 zal ongeveer 47% van de nu nog ongereguleerde huurwoningmarkt onder de regulering vallen.

De verschuiving zal enorme gevolgen hebben voor de huurstroom en de waarde van de woning. In de meest extreme gevallen, kan de regulering leiden tot een daling van de huurprijs met ruim 50%, maar gemiddeld zullen de huurprijzen tussen de 26% en 45% dalen, afhankelijk van het energielabel:

Kantoorbelegging als alternatief?

Meer huur is meer waarde. Inflatie maakt vastgoed zoals kantoren - waarvan de huren jaarlijks met minimaal het inflatiepercentage kunnen stijgen - een aantrekkelijke investering. Mits natuurlijk op een aantrekkelijke plek, flexibel in te delen en wellicht niet te kolossaal.

Verduurzaming speelt daarbij een belangrijke rol. Vanaf 1 januari jl. dient elk kantoorpand voorzien te zijn van een energielabel C of beter. Van de 37.687 kantoorpanden in Nederland zou, volgens onderzoek van Nieuwsuur/CBRE, maar liefst 58% een energielabel D of slechter c.q. geen label hebben. Volgens het onderzoek beschikt 21% van de overheidsgebouwen en maar liefst 45% van de gebouwen van de Rijksoverheid niet over het vereiste label C. Een ongemakkelijk feit wat handhaving niet vergemakkelijkt. Hoe handhaving eruit zou gaan zien is echter nog steeds niet duidelijk. Feit is wel dat eigenaren die hun labels wel op orde hebben, een voorsprong op de verhuurmarkt hebben. Huurders en potentiële huurders zijn uiteraard kritisch en willen niet het risico lopen hun pand gedwongen te moeten verlaten omdat het label niet op orde is. 

Door de onzekerheid op de woningbeleggingsmarkt zijn investeerders op zoek zijn naar alternatieve beleggingen. Winkels, logistiek vastgoed, maar ook zeker kantoren vormen een interessant alternatief waardoor de investeringsbereidheid in die sectoren de komende jaren stabiel zal blijven of toe zal nemen. 

Beleggingsbeleid 

ER Capital investeert al 16 jaar in kleinschalig commercieel vastgoed, waarbij flexibele multi-tennant kantoorpanden de core focus van ons beleggingsbeleid zijn. Alle panden in onze portefeuille hebben een label A, B of C waardoor wij ongehinderd door verduurzamingsdruk concurrerend kunnen zijn op de verhuurmarkt. 

Profiteer ook van rendement

Neem deel aan onze emissie*

Wilt u ook aandeelhouder in ER Capital worden? Dat kan door deel te nemen aan onze emissie. Daarmee kunt ook u profiteren van het mooie rendement wat wij op onze nieuwe aankoop in Eindhoven maken, maar ook op de bestaande portefeuille van Nederlands vastgoed. 

  • Goede spreiding
  • 6% cashdividend op jaarbasis*
  • Plus overwinst, verwacht totaalrendement ruim 10%*

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze vooraankondiging genoemde rendementen zijn deels gebaseerd op aannames die aan wijziging onderhevig zijn dan wel voortvloeien uit modellen die niet noodzakelijkerwijs de werkelijkheid weerspiegelen.

Ook beleggen in vastgoed?

Meer informatie

Download brochure Bel direct Bel mij terug