Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Vermogensopbouw

ER Capital biedt drie manieren om vermogen op te bouwen: via onze cumulatief preferente aandelen, converteerbare obligaties en met maatwerk vanaf €100.000,-. Download vandaag nog de informatie over onze obligatie-uitgifte of neem contact met ons op voor een afspraak op maat.

Belangrijke informatie

Geïnteresseerden in de verwerving van onderhavige obligaties worden er met nadruk op gewezen dat aan iedere vorm van investeren financiële risico’s zijn verbonden. Potentiële obligatiehouders dienen kennis te nemen van de volledige inhoud van het prospectus en de overige documentatie aangeboden op deze pagina alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Om te bepalen of een investering geschikt voor u is, gelieve u te wenden tot uw eigen adviseurs.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze vooraankondiging genoemde rendementen zijn deels gebaseerd op aannames die aan wijziging onderhevig zijn dan wel voortvloeien uit modellen die niet noodzakelijkerwijs de werkelijkheid weerspiegelen.

Download brochure Bel direct Bel mij terug