Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Investeringsstrategie

ER Capital investeert uitsluitend in hoogwaardig Nederlands vastgoed en vastgoedposities. Hierbij zijn een goede geografische spreiding, ontwikkelmogelijkheden, de kwaliteit van de huurders en duurzaamheid van groot belang. Onze aandelenuitgifte gebruiken wij om onze vastgoedportefeuille te laten groeien en te versterken. Dit garandeert een goed rendement, nu en in de toekomst.

10%*
Rendement

Voordelen ER Capital

  • 6% cashdividend per jaar
  • Uitkering per kwartaal
  • Volledige winstdeling
  • Uitsluitend Nederlands vastgoed
  • De Rotterdamse aanpak

Ontvang gratis brochure

Strategie

ER Capital kent een pro-actieve strategie met betrekking tot vastgoed. Dit betekent dat we ons focussen op onroerend goed dat gedurende een langere termijn een goed rendement voor onze beleggers oplevert. Niet alleen als investering, maar vooral door een actieve benadering vanuit ontwikkelingsperspectief. Daarbij richten wij ons voornamelijk op multi-tenant kantoren (met een oppervlakte tussen de 1.000 en 4.000 meter) en “light Industrial “gebouwen. Wij ondernemen niet over de grens; al het onroerend goed dat wij beheren is in Nederland te vinden. Wij verwachten dat de opbrengsten en rendementen uit herontwikkeling een substantiële bijdrage zullen leveren aan het totaalrendement.

Leegstand is een verloren kans

Met betrekking tot leegstand hanteren we een “high sense of urgency” model. Iedere maand dat een verdieping leeg staat is een verloren maand en dat kan niet meer goedgemaakt worden! Daarom richten wij ons beleid zoveel mogelijk in op het voorkomen van alle leegstand, ook al is het pand bestemd voor herontwikkeling. Onderdeel van dit beleid is dat we verhuurmakelaars goed belonen voor snelle verhuur. Ook zijn we bereid nieuwe (gegoede) huurders een aantrekkelijk aanbod te doen.

Samen investeren

In voorkomende gevallen is ER Capital geïnteresseerd in het gezamenlijk kopen of gedeeltelijk overnemen van onroerend goed. Voorwaarde daarbij is wel dat er duidelijke afspraken worden gemaakt en dat ER Capital het property management zal voeren. 

De ‘Rotterdamse aanpak’

Onze werkwijze is pragmatisch en transparant. Knopen worden snel doorgehakt, beloften worden waargemaakt. Dat noemen we de ‘Rotterdamse aanpak’. Met als kenmerken:

– korte lijnen voor maximale flexibiliteit en daadkracht;
– heldere taal, solide argumenten;
– oog voor wederzijdse belangen, loyaliteit.

Dankzij deze aanpak wordt het potentieel van onze objecten uitstekend benut, is de controle op de kosten optimaal en hebben wij uitdagende groeiambities.

ER Capital ziet altijd kansen. En u? Neem voor kansrijke, gezamenlijke acquisities in commercieel vastgoed contact met ons op. In goed vertrouwen.

Neem contact op

Download brochure Bel direct Bel mij terug