Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Bereken uw beoogde rendement

Bent u benieuwd welk rendement u zou kunnen halen uit een investering bij ER Capital? Vul dan hier de hoogte van uw beoogde investering en de gewenste duratie in! U krijgt dan direct een schatting van de winst die u hieruit zou kunnen halen.

Bovendien kunt u door op 'Download' te klikken direct een uitgebreider investeringsoverzicht in uw mailbox ontvangen. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op!

%
%

Winstdelende cumulatief preferente aandelen

Na eerdere succesvolle emissies van ER Capital NV kunt u nu deelnemen aan de openbare emissie van winstdelende cumulatief preferente aandelen. Deze aandelen hebben een rendementsverwachting van 10%* per jaar welke geheel wordt uitgekeerd (6% in cash en het overige in stockdividend).
De opbrengst van deze emissie wordt gebruikt om onze portefeuille verder te laten groeien. Wij vullen onze portefeuille enkel aan met goed renderend Nederlands commercieel en residentieel vastgoed.

Download hieronder alle essentiële informatie met betrekking tot deze emissie:

Belangrijke informatie

Geïnteresseerden in de verwerving van onderhavige aandelen worden er met nadruk op gewezen dat aan iedere vorm van investeren financiële risico’s zijn verbonden. Potentiële aandeelhouders dienen kennis te nemen van de volledige inhoud van het prospectus en de overige documentatie aangeboden op deze pagina alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Om te bepalen of een investering geschikt voor u is, gelieve u te wenden tot uw eigen adviseurs.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze vooraankondiging genoemde rendementen zijn deels gebaseerd op aannames die aan wijziging onderhevig zijn dan wel voortvloeien uit modellen die niet noodzakelijkerwijs de werkelijkheid weerspiegelen.

Download brochure Bel direct Bel mij terug