Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Veelgestelde vragen

Voor een gedegen, persoonlijk antwoord op uw vragen over uw vastgoedinvesteringen of bedrijfsfinanciering heten wij u graag welkom op ons kantoor in Rotterdam. Bel ons of gebruik ons antwoordformulier voor een afspraak. Hieronder vindt u de eerste antwoorden op veelgestelde vragen uit onze praktijk.

Voor een uitgebreide toelichting op de belangrijkste onderwerpen die in ons prospectus staan, kunt u een kijkje nemen in onze kennisbank.

10%*
Rendement

Voordelen ER Capital

 • 6% cashdividend per jaar
 • Uitkering per kwartaal
 • Volledige winstdeling
 • Uitsluitend Nederlands vastgoed
 • De Rotterdamse aanpak

Ontvang gratis brochure

 • Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor de emissie van aandelen?

  Als u interesse heeft om deel te nemen en te profiteren van het door ons gemaakte rendement, dan kunt u het contactformulier invullen en onze informatie aanvragen. Wij zullen dan contact met u opnemen om de mogelijkheden voor Emissie van Aandelen te bespreken. U bent uiteraard te allen tijden welkom om ons te bellen (010 - 288 1446) of een afspraak met ons te maken op kantoor. 

 • Wat is het verschil tussen cumulatief preferente aandelen (cumprefs) en converteerbare obligaties?

  Als aandeelhouder bent u (deels) eigenaar van een bedrijf. De Cumulatief Preferente Aandelen hebben een preferentie (een voorkeur) met betrekking tot de uitkering van dividend en rendement ten opzichte van houders van andere type aandelen, zoals gewone aandelen. Het cumulatieve karakter van onze aandelen zit hem in het feit dat wij middels uitkering van stockdividend (dividend uitgekeerd in aandelen) ervoor zorgen dat uw cashdividend jaarlijks toeneemt. 

  Converteerbare Obligaties zijn schuldbewijzen en keren veelal een vaste rente uit. U heeft derhalve geen recht op een uitkering uit de winst van de onderneming. Als een obligatie converteerbaar is dan betekent het dat uw obligatie tegen vooraf bepaalde voorwaarden omgezet kan worden in aandelen.

 • Hoe vaak kan ik een financieel overzicht van mijn investering(en) inzien?

  Wij verstrekken elk jaar een jaarverslag en een halfjaarverslag. U bent uiteraard op elk moment welkom om contact met ons op te nemen of een afspraak in te plannen om de voortgang van uw investering te monitoren. 

 • Hoe wordt de waarde van de preferente aandelen berekend?

  De waarde van een Preferent Aandeel wordt bepaald door het eigen vermogen van de onderneming te delen door het totaal aantal uitstaande aandelen op dat moment. U kunt de waarde per Preferent Aandeel terugvinden in de jaarrekening van ER Capital NV. 

 • Wanneer keert ER Capital haar rendement uit?

  Voor de houders van (certificaten van) de Winstdelende Cumulatief Preferente aandelen keren wij elk kwartaal cashdividend van 1,5% uit. Daardoor keren wij 6% cash dividend op jaarbasis uit. Naast de uitkering van het cashdividend keren wij eenmaal per jaar een stockdividend uit van de overwinst. Gemiddeld verwachten wij zo'n 10% rendement op jaarbasis, waardoor uw stockdividend dus gemiddeld 4-6% zal bedragen, aangezien u gedurende het jaar al 6% cashdividend ontvangen heeft. 

 • Wat kan ER Capital doen met het vastgoed in de portefeuille?

  Wij voeren directie over de onderneming en bepalen dus in grote mate wat er gebeurt met het management en beheer van de ons vastgoed. Wij initiëren aan- en verkopen, (her-) ontwikkelingen, financieringen en contracten. ER Capital geeft de voorkeur aan "buy-to-keep" (kopen om te houden) wat betreft vastgoed- en vastgoedposities. Uiteraard leggen wij verantwoording af over ons gevoerde beleid op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Op dat moment moet het gevoerde beleid ook goedgekeurd worden. 

 • Kan ik mijn belegging bij ER Capital verkopen wanneer ik dat wil?

  Wij faciliteren de verkoop van uw belang aan bestaande aandeelhouders. Op onze website hebben wij een pagina ingericht die wij het 'Prikbord' noemen. Daarop kunt u aangeven of u interesse heeft in verkoop of uitbreiding van uw belang. U kiest vervolgens zelf aan wie u verkoopt.

 • Heeft ER Capital oog voor de duurzaamheid van haar vastgoed?

  Duurzaamheid beschouwen wij als een noodzakelijke voorwaarde om ons werk te kunnen doen. Bij ER Capital volgen we dan ook de standaarden en wet en regelgeving met betrekking tot energielabels en duurzaamheidseisen van vastgoedobjecten. Onze gehele portefeuille voldoet hieraan waardoor wij altijd in staat zijn om onze panden zo gunstig mogelijk te verhuren. 

 • Wil ER Capital mijn vastgoed overnemen?

  Ja, op voorwaarde dat het object zich in Nederland bevindt. Wij zijn geïnteresseerd in de uitbreiding van onze portefeuille. Wij sluiten geen vastgoedbeleggingssectoren op voorhand uit, dus u kunt bij wijze van spreken alles bij ons aanbieden. Door onze pragmatische en daadkrachtige werkwijze weet u snel wat u mag verwachten.

 • Is ER Capital geïnteresseerd om samen vastgoed te kopen?

  Ja, ER Capital is actief geïnteresseerd in gezamenlijke investeringsprojecten. Een belangrijk uitganspunt voor ons is dat wij na de aankoop het vastgoedmanagement en -beheer uitvoeren.

 • Op welke manier schat ER Capital de waarde van mijn vastgoedportefeuille in?

  Periodiek laten wij de vastgoedportefeuille extern taxeren waardoor wij altijd een realistische waardering hanteren in onze halfjaar- en jaarcijfers. 

 • Hoe betrouwbaar is de inschatting van de toekomstige waarde van mijn vastgoedportefeuille?

  Een taxateur gebruikt uitgebreide vergelijkings- en rekenmethodes om de waarde van een vastgoedobject zo realistisch mogelijk in te schatten. Uiteraard kunnen er tussentijdse veranderingen optreden in bijvoorbeeld de verhuursituatie van een pand of economische omstandigheden. Omdat wij periodiek laten taxeren zit er echter nooit al te veel tijd tussen twee waarderingsmomenten. 

 • Hoe worden inkomsten uit commercieel vastgoed belast?

  Het passief inkomen wat u bij ons genereert door bij ons te investeren wordt in beginsel belast met dividendbelasting (15%) over het cashdividend wat wij uitkeren. Wij verzorgen de aangifte en de afdracht van de dividendbelasting en verstrekken u aan het begin van het nieuwe jaar een fiscaal overzicht. Hiermee kunt u bij uw Aangifte Inkomstenbelasting het ingehouden stuk dividendbelasting weer terugvorderen. Daarmee is uw cashdividend van 6% ook daadwerkelijk een netto rendement. 

 • Welke kosten heb ik aan mijn vastgoed, naast de tarieven van ER Capital?

  Geen, wij ontzorgen u volledig met betrekking tot uw belegging in vastgoed. Wij rekenen geen verborgen jaarlijkse kosten. 

 • Welke diensten bieden jullie aan?

  Wij kunnen u volledig ontzorgen op het gebied van het managen en beheren van uw vastgoed. Zowel het financieel en administratief beheer, waarbij wij uw jaarrekening opstellen en belastingaangiftes verzorgen, als het technisch en commercieel beheer waarbij wij uw vastgoed onderhouden en (her)verhuren. Daarnaast kunt u bij ons investeren in vastgoed.

 • Kunnen jullie mij ook helpen bij het (ver)kopen van onroerend goed?

  Ja, dat kunnen wij zeker. Wij investeren zelf ook in vastgoed en zijn dus bedreven in het aan- en verkopen van vastgoed. Onze expertise ligt bij complexe (fiscale en/of financiële) structuren, dus ook daar kunnen wij u bij helpen.

 • Waarom zou ik kiezen voor ER Capital om mijn vastgoed te beheren?

  Wij zijn zelf ook vastgoedinvesteerder en kijken daarom door dezelfde bril als u. Wij beheren vastgoed voor derden alsof het ons eigen vastgoed is. Wij werken niet met externe beheerders om zodoende de focus en de binding met het vastgoed optimaal te houden. Onze tarieven zijn concurrerend en u zult zich absoluut geen nummertje voelen zoals wellicht bij de grotere kantoren. 

 • Kan ik ook mijn vastgoed in het buitenland bij ER Capital laten beheren?

  Wij beheren helaas geen buitenlands vastgoed. Om de risico's in onze eigen portefeuille in te kunnen schatten en te managen verdiepen wij ons in de Nederlandse juridische en fiscale aspecten van het vastgoed. In het buitenland is die regelgeving anders ingericht, al zijn het soms maar kleine verschillen. Maar juist in die nuanceverschillen schuilt het risico en kunnen wij daarom onze hoogstaande service voor buitenlands vastgoed niet garanderen. 

 • Wat is een obligatie?

  Als u een obligatie koopt, leent u feitelijk geld uit aan een bedrijf of een overheid voor een bepaalde looptijd. In ruil ervoor betaalt de overheid of het bedrijf u rente. Op de eindvervaldag heeft u recht op de terugbetaling van het geleende geld.
  Het uitgeven van obligaties is dus een mogelijkheid voor een onderneming om geld voor haar werking te verzamelen naast het uitgeven van aandelen en het aangaan van een lening bij de bank. De uitgever van een obligatie noemen we ook een emittent.
  De meeste obligaties hebben een vaste looptijd, een eindvervaldag. De onderneming of overheid waaraan u geld leent, laat u vooraf weten op welke dag ze u het geld terugbetaalt.

 • Waar gebruiken jullie mijn investering voor?

  Het doel van deze uitgifte is het aantrekken van additionele financieringsmiddelen om de groei van ER Capital NV en haar investeringsstrategie voort te zetten, de organisatie te versterken en te financieren. Wij investeren in verschillende segmenten van commercieel vastgoed, waaronder kantoorpanden, bedrijfsmatig vastgoed en herontwikkellocaties die zorgvuldig wordt geselecteerd op verhuurbaarheid, spreiding en ontwikkelmogelijkheden. Zo houden wij het risico op waardevermindering en leegstand zo laag mogelijk en biedt onze aanpak u stabiliteit en groeipotentieel. Extra middelen stellen ons in staat sneller te handelen en biedt ons een betere uitgangspositie bij het acquireren en/of ontwikkelen van vastgoedobjecten.

 • Voor welk bedrag kan ik deelnemen?

  De obligaties worden uitgegeven voor € 1.000 per stuk. De minimale afname is 12 stuks (€ 12.000), maar elk aantal daarboven is mogelijk.

 • Zijn er kosten verbonden aan deelname?

  Wij rekenen éénmalig emissiekosten bij uw deelname. Gedurende de looptijd brengen wij geen kosten in rekening. De emissiekosten worden berekend aan de hand van uw bedrag van deelname:
  - Inleg van € 12.000 - € 20.000: 1% emissiekosten over uw gehele inleg.
  - Inleg van € 20.000 - € 50.000: 0,5% emissiekosten over uw gehele inleg.
  - Inleg van € 50.000 of meer: geen emissiekosten over uw gehele inleg.

 • Wanneer keert ER Capital mijn rente uit?

  Uw rente wordt elke maand achteraf uitgekeerd. De rente over bijvoorbeeld de maand januari wordt uiterlijk medio februari uitgekeerd, enzovoorts.

 • Hoe lang loopt mijn investering bij ER Capital?

  Dit is afhankelijk van de afspraken die u bij het afsluiten heeft gemaakt. In uw toekenningsbrief staat de einddatum genoemd.

 • Wat betekent het conversierecht bij deze obligatielening?

  Gedurende de gehele looptijd heeft u de mogelijkheid om uw obligaties te converteren in preferente aandelen van ER Capital NV. Daarmee kunt u op termijn, naar eigen keuze, profiteren van volledige winstdeling.
  Meer informatie over de winstdelende cumulatief preferente aandelen kunt u hier vinden.

 • Hoe vaak kan ik een financieel overzicht van mijn investering(en) inzien?

  Wij verstrekken elk jaar een fiscaal jaaroverzicht. U bent uiteraard op elk moment welkom om contact met ons op te nemen of een afspraak in te plannen om de voortgang van uw investering te monitoren.

 • Kan ik mijn belegging bij ER Capital verkopen wanneer ik dat wil?

  Voor de obligaties faciliteren wij geen verkoop. U bent uiteraard vrij om binnen onze statutaire bepalingen zelf uw belang aan een derde te verkopen. Bij ons betaalt u daarvoor in ieder geval geen kosten.

 • Hoe betrouwbaar is ER Capital?

  Vanaf 2007 zijn wij actief op de Nederlandse vastgoedmarkt onder de naam ER Capital, maar wij hebben al ruime ervaring in het vastgoed voor die tijd. In die tijd hebben wij al vele beleggers begeleid naar een gedegen rendement op de Nederlandse vastgoedmarkt. Uiteraard bent u van harte welkom om eens kennis te maken bij ons op kantoor.

Download brochure Bel direct Bel mij terug