Cumulatief Preferente Aandelen (cumprefs)

Aandelen worden op veel verschillende manieren uitgegeven en afgenomen. In beginsel vertegenwoordigt een aandeel te allen tijde een een deel van het kapitaal van een onderneming, maar het aantal rechten (of plichten) dat hier bij komt kan sterk verschillen per soort aandeel. In dit artikel wordt dieper ingegegaan op cumulatief preferente aandelen, of kortweg ‘cumprefs’ genoemd.

cumulatief preferente aandelen (cumprefs) 1

Vooraf vastgesteld dividend

Ondernemingen kunnen, bij het behalen van winst, ervoor kiezen om dividend uit te keren over de uitgegeven aandelen. Deze winstuitkering wordt verdeeld over de aandeelhouders, waarbij in principe de aandeelhouders met de meeste inbreng tevens het meeste dividend ontvangen. Preferente aandelen vormen hier een uitzondering op. Deze aandelen hebben niet alleen voorrang (preferent) op de rest van de aandelen bij het uitkeren van de winst, maar vertegenwoordigen ook een vast winstpercentage. Het dividend van een preferent aandeel is daarom altijd een vast percentage over de nominale waarde van het aandeel. Dit is dus het geval bij beschermingspreferente aandelen en financieringspreferente aandelen, maar zeker ook bij cumulatief preferente aandelen.

Cumulatief preferente aandelen uitkeren als stockdividend

Dividend kan ook uitgekeerd worden in de vorm van nieuwe aandelen. Dit wordt stockdividend genoemd. Door het toenemen van het stockdividend van een aandeelhouder kan uiteindelijk het cashdividend - winstuitkering in de vorm van geld - stijgen. Er zijn dan immers meer aandelen waar dividend over uitgekeerd wordt. Zo wordt het aandeel groter, en werkt het dus daadwerkelijk cumulatief voor de aandeelhouder.

Heeft u verder vragen over aandelen of interesse in aandeelhouder worden in vastgoed? Neem contact met ons op! 

NEEM CONTACT OP

Download brochure Bel direct Bel mij terug