Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Inflatie en vastgoedbeleggen

08-11-2022

10%*
Rendement

Voordelen ER Capital

  • 6% cashdividend per jaar
  • Uitkering per kwartaal
  • Volledige winstdeling
  • Uitsluitend Nederlands vastgoed
  • De Rotterdamse aanpak

Ontvang gratis brochure

Het afgelopen halfjaar domineert het onderwerp de landelijke media: inflatie. In oktober bedroeg de inflatie 14,3%. Consumentengoederen en -diensten zijn dit jaar al maandenlang ruim 10% duurder dan een jaar geleden, meldt het CBS. De prijsontwikkeling van energie had een neerwaarts effect op de inflatie, voeding zorgde voor een verhogend effect. Consumenten zien hun besteedbaar inkomen achteruit hollen en beleggers zoeken naar mogelijkheden om de inflatie middels rendement tegen te gaan. Welk effect heeft inflatie eigenlijk op uw vastgoedbelegging?

Bescherming inflatie

Vastgoed biedt van nature een goede bescherming tegen inflatie. Omdat in de huurcontracten, die wij met onze huurders hebben, bepalingen opgenomen zijn om de huur jaarlijks aan te passen aan de hand van inflatiecijfers van het CBS, volgt ons huurinkomen het inflatiecijfer op de voet. Hoe hoger de inflatie, hoe hoger het inkomen van ER Capital. Uiteraard houdt dit alleen stand als huurders bij machte zijn om aan hun huurverplichtingen te voldoen. Daarom is een goede selectie van huurders noodzakelijk om uitdagende economische omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. ER Capital heeft een mooie gespreide portefeuille van huurders die stuk voor stuk solvabel en financieel sterk zijn. 

Energieprijzen

Naast de inflatiecijfers zijn de energieprijzen een 'hot topic' de laatste tijd. Huishoudens worden geconfronteerd met een verveelvoudiging van hun maandelijkse energielasten waardoor de overheid zich genoodzaakt heeft gevoeld een doekje voor het bloeden te verstrekken in de vorm van een éénmalige tegemoetkoming van € 190. 

Maar ook voor zakelijk vastgoed zijn energieprijzen een issue. Panden moeten immers verwarmd worden en het licht moet blijven branden. Bij ER Capital hebben wij deels te maken met energiecontracten. Voor een deel van onze huurders verzorgen en administreren wij de bijkomende diensten en services, zoals schoonmaak, technisch onderhoud, maar ook energie. Onze energieprijzen hebben wij reeds vast liggen tegen gunstige tarieven, waardoor wij momenteel geen last hebben van de enorm gestegen energieprijzen en onze huurders een voordeel kunnen bieden ten opzichte van de huidige prijzen. Op deze manier houden wij onze panden betaalbaar en ons rendement gewaarborgd.

Profiteer ook van rendement

Neem deel aan onze emissie*

Wilt u ook aandeelhouder in ER Capital worden? Dat kan door deel te nemen aan onze emissie. Daarmee kunt ook u profiteren van het mooie rendement wat wij op onze nieuwe aankoop in Eindhoven maken, maar ook op de bestaande portefeuille van Nederlands vastgoed. 

  • Goede spreiding
  • 6% cashdividend op jaarbasis*
  • Plus overwinst, verwacht totaalrendement ruim 10%*

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze vooraankondiging genoemde rendementen zijn deels gebaseerd op aannames die aan wijziging onderhevig zijn dan wel voortvloeien uit modellen die niet noodzakelijkerwijs de werkelijkheid weerspiegelen.

Ook beleggen in vastgoed?

Meer informatie

Download brochure Bel direct Bel mij terug