Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Inflatie en beleggen in vastgoed

08-06-2023

10%*
Rendement

Voordelen ER Capital

  • 6% cashdividend per jaar
  • Uitkering per kwartaal
  • Volledige winstdeling
  • Uitsluitend Nederlands vastgoed
  • De Rotterdamse aanpak

Ontvang gratis brochure

De afgelopen maanden hebben we wereldwijd een opwaartse trend in de inflatie waargenomen. Dit is voornamelijk te wijten aan verschillende factoren, waaronder een stijging van de grondstoffenprijzen, verstoringen in de toeleveringsketens en het herstel van de economie na de Covid-19-pandemie. In Nederland is deze trend niet anders, en we moeten ons bewust zijn van de potentiële impact op onze beleggingen. Inflatie is daarmee de afgelopen tijd een veelbesproken onderwerp en het heeft ongetwijfeld uw aandacht getrokken. Als belegger is het belangrijk om te begrijpen hoe inflatie uw investeringen kan beïnvloeden en welke stappen u kunt nemen om uw portefeuille te beschermen. Gelukkig biedt ER Capital met haar beleggingsstrategie in multi-tenant kantoorpanden een goede hedge tegen inflatie en een stabiel rendement. Hier zijn een aantal redenen waarom:

Huurinkomsten: Onze investeringen in multi-tenant kantoorpanden zijn gebaseerd op langlopende huurcontracten met betrouwbare huurders. Deze contracten bevatten vaak clausules die een jaarlijkse aanpassing van de huurprijs mogelijk maken op basis van inflatie. Hierdoor kunnen we meegroeien met de inflatie en blijven we een gezonde en stabiele stroom van huurinkomsten ontvangen.

Waardebehoud: Commercieel vastgoed heeft over het algemeen een goede weerstand tegen inflatie. In tijden van stijgende prijzen en kosten, hebben vastgoedactiva de neiging om in waarde te stijgen. Onze focus op multi-tenant kantoorpanden in Nederland biedt extra stabiliteit, omdat de vraag naar dergelijke panden veerkrachtig is gebleken, zelfs tijdens economische uitdagingen.

Diversificatie: Door te beleggen in verschillende objecten, verspreiden we ons risico. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van de prestaties van individuele panden of locaties. Diversificatie helpt ons om eventuele negatieve effecten van inflatie op specifieke panden op te vangen, waardoor ons rendement stabieler blijft.

Cashdividend van 6%: Momenteel zijn we bezig met een emissie van winstdelende cumulatief preferente aandelen die een cashdividend van 6% op jaarbasis uitkeren. Dit dividend wordt berekend op basis van onze stabiele huurinkomsten en biedt u als belegger een aantrekkelijk cashrendement. Bovendien ontvangt u in het geval wij meer van 6% rendement maken, een winstuitkering in de vorm van stockdividend. Hierdoor neemt de omvang van uw positie bij ER Capital NV toe en creëert u waardegroei binnen uw belegging.

Profiteer ook van rendement

Neem deel aan onze emissie*

Wilt u ook aandeelhouder in ER Capital worden? Dat kan door deel te nemen aan onze emissie. Daarmee kunt ook u profiteren van het mooie rendement wat wij op onze nieuwe aankoop in Eindhoven maken, maar ook op de bestaande portefeuille van Nederlands vastgoed. 

  • Goede spreiding
  • 6% cashdividend op jaarbasis*
  • Plus overwinst, verwacht totaalrendement ruim 10%*

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze vooraankondiging genoemde rendementen zijn deels gebaseerd op aannames die aan wijziging onderhevig zijn dan wel voortvloeien uit modellen die niet noodzakelijkerwijs de werkelijkheid weerspiegelen.

Ook beleggen in vastgoed?

Meer informatie

Download brochure Bel direct Bel mij terug