Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Een passief inkomen genereren

We zien steeds vaker de term ‘passief inkomen’ voorbij komen in tijdschriften, op televisie en op internet. Wat wordt er eigenlijk bedoeld hiermee? Wat betekent passief inkomen? Hoe kunt u passief inkomen genereren? Kan dit zonder startkapitaal? Is het een vorm van inkomen waar u echt helemaal niets voor hoeft te doen? Of zult u het toch actief moeten verkrijgen? In dit artikel hopen wij u meer duidelijkheid te geven hierover.

Passief inkomen genereren uit onroerend goed bij ER Capital

Passief inkomen genereren uit aandelen

Bij passief inkomen zullen velen al snel denken aan aandelen, of andere manieren waarbij iemand eigenaar wordt van een stukje bedrijf. Als het bedrijf vervolgens groeit, groeit de waarde van het aandeel vaak ook. Daarnaast wordt er vaak ook nog winst uitgekeerd aan de aandeelhouders (Zie ook ons artikel over Cumulatief Preferente Aandelen). Een andere bekende vorm van passief inkomen is het handelen in obligaties. Dit zijn verhandelbare schuldbewijzen van een instantie die geld leent. Over deze schuld moet altijd rente worden betaald, waardoor dit een manier van beleggen is met relatief weinig risico. Hier kunt u meer lezen over passief inkomen uit obligaties.

Andere soorten passief inkomen

Er zijn hiernaast nog ontzettend veel soorten passief inkomen te verzinnen. Zo zijn er bijvoorbeeld veel beroepen die, nadat een product af is, geld blijven opbrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een muzikant die tientallen jaren na die ene hit nog steeds royalties ontvangt omdat het nummer nog steeds op de radio komt. Ook kunt u denken aan een boek dat verkocht blijft worden of een film waar mensen naartoe blijven gaan. In principe kan alles wat nadat het een keer gemaakt is geld kan blijven opbrengen gezien worden als passief inkomen - ook al is hier nog zo hard voor gewerkt. Wanneer is een inkomen dan wel écht passief?

Passief inkomen uit vastgoed

Ook het innen van huur over vastgoed kan gezien worden als passief inkomen. Net als bij het investeren in aandelen of obligaties is dit niet geheel passief in de letterlijke definitie hiervan, omdat er natuurlijk wel veel gedaan moet worden aan een pand om de huurders tevreden te houden. Vastgoed wordt wel gezien als een van de meest stabiele manieren van investeren - daar kunt u meer over lezen op onze pagina Waarom investeren in vastgoed?. Vanwege het feit dat passief inkomen genereren uit vastgoed veel werk vergt, en daarbij veel startkapitaal, kiezen veel mensen ervoor dit via een vastgoedbeheerder te doen. Zo investeert u in een bedrijf dat in vastgoed investeert en u alles uit handen neemt. Zo is het inkomen, op het doen van een eerste investering na, echt passief! Als u wilt weten hoeveel u zou kunnen verdienen hiermee met uw budget, kunt u hieronder klikken voor onze online rendementsberekening - dan krijgt u direct resultaat.

Klik hier voor de rendementsberekening

Download brochure Bel direct Bel mij terug