Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Wat is vastgoed of onroerend goed?

Investeren in vastgoed of beleggen in onroerend goed; u hoort er veel grote en minder grote investeerders en andere zakenlieden over. Maar, wat is onroerend goed en wat niet? Waar moet u op letten als u wilt investeren in vastgoed? Moet het ontroerend goed zijn voordat u erin stapt?

wat is vastgoed of onroerend goed?

Vastgoed

Onroerend goed en vastgoed betekent hetzelfde. Vastgoed - de naam zegt het al - is een verzamelnaam voor ‘objecten’ die vast staan en dus in beginsel niet verplaatst worden. Toch zijn termen als goed en object niet helemaal van toepassing op de echte onroerend goed betekenis. Dit is namelijk wat het Nederlands Burgerlijk Wetboek over het begrip onroerend zegt:

"Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken." (Nederlandse B.W., boek 3, art. 3, lid 1)

De grond en ‘de nog niet gewonnen delfstoffen’ zijn natuurlijk niet echt goederen of objecten, maar tellen wel mee met het ‘onroerend goed’ waar u (mede)eigenaar van kunt zijn. Daarom heeft ‘onroerend goed’ sinds 1992 geen juridische betekenis meer, maar dient men te spreken van ‘onroerende zaak’. Het begrip ‘vastgoed’ of ‘onroerend goed’ heeft dus geen juridische betekenis meer, maar is daarbuiten nog steeds de gangbare term.

Download brochure Bel direct Bel mij terug