Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Converteerbare obligaties

Na eerdere succesvolle emissies van ER Capital NV volgt nu een openbare emissie van converteerbare obligaties. Deze obligaties hebben een vaste rente van 7,8%* per jaar welke maandelijks wordt uitgekeerd in cash.

De opbrengst van deze emissie wordt gebruikt om onze portefeuille verder te laten groeien. Wij vullen onze portefeuille enkel aan met goed renderend Nederlands commercieel en residentieel vastgoed.

Download hieronder alle essentiële informatie met betrekking tot deze emissie:

Belangrijke informatie

Geïnteresseerden in de verwerving van onderhavige obligaties worden er met nadruk op gewezen dat aan iedere vorm van investeren financiële risico’s zijn verbonden. Potentiële obligatiehouders dienen kennis te nemen van de volledige inhoud van het prospectus en de overige documentatie aangeboden op deze pagina alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Om te bepalen of een investering geschikt voor u is, gelieve u te wenden tot uw eigen adviseurs.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze vooraankondiging genoemde rendementen zijn deels gebaseerd op aannames die aan wijziging onderhevig zijn dan wel voortvloeien uit modellen die niet noodzakelijkerwijs de werkelijkheid weerspiegelen.

Download brochure Bel direct Bel mij terug