Aandelen

Aantal uitstaande aandelen (€ 0,05 nominaal)

 Augustus 2022                       Ultimo 2021                           Ultimo 2020

Gewone aandelen A                       3.056.056                               3.056.056                               3.015.056

Winstdelende Cumprefs                 559.472                                  193.600                                  -

Gewone aandelen M                       100                                       100                                        100


Eigen vermogen per aandeel (in €)

 Ultimo 2021                           Ultimo 2020

Gewone aandelen A                       1,28                                        0,21

Winstdelende Cumprefs                 3,79                                        -


Winst per aandeel (in €)

 Ultimo 2021                           Ultimo 2020

Gewone aandelen A                       0,92                                        0,03

Winstdelende Cumprefs                 0,83*                                        -

*minder dan 6 maanden

Download brochure Bel direct Bel mij terug