DEELNAME EMISSIE
V.A. € 12.000

  • Deelname vanaf 4.000 aandelen à € 3,-
  • Jaarlijks 6% in cash
  • Uitkering per kwartaal
  • Geprojecteerd totaalrendement 10-12%

* Beleggen in dit fonds brengt risico’s met zich mee, denk bijvoorbeeld aan het rendementsrisico. financieringsrisico en risico verhandelbaarheid. Lees voor u instapt de informatie en kenmerken in de vooraankondiging en het prospectus zorgvuldig door.

Vooraankondiging emissie!

Na eerdere succesvolle emissies van ER Capital NV volgt nu een openbare emissie van winstdelende cumulatief preferente aandelen.

Winstdelende cumulatief preferente aandelen

Na eerdere succesvolle emissies van ER Capital NV volgt nu een openbare emissie van winstdelende cumulatief preferente aandelen. Deze aandelen hebben een rendementsverwachting van van 10-12%* per jaar welke geheel wordt uitgekeerd (6% in cash en het overige in stockdividend).
De opbrengst van deze emissie wordt gebruikt om onze portefeuille verder te laten groeien. Wij vullen onze portefeuille enkel aan met goed renderend Nederlands commercieel en residentieel vastgoed.

Download hieronder alle essentiële informatie met betrekking tot deze emissie:

Belangrijke informatie

Geïnteresseerden in de verwerving van onderhavige aandelen worden er met nadruk op gewezen dat aan iedere vorm van investeren financiële risico’s zijn verbonden. Potentiële aandeelhouders dienen kennis te nemen van de volledige inhoud van het prospectus en de overige documentatie aangeboden op deze pagina alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Om te bepalen of een investering geschikt voor u is, gelieve u te wenden tot uw eigen adviseurs

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze vooraankondiging genoemde rendementen zijn deels gebaseerd op aannames die aan wijziging onderhevig zijn dan wel voortvloeien uit modellen die niet noodzakelijkerwijs de werkelijkheid weerspiegelen.

“De koffie staat klaar”

Wij vinden persoonlijk contact belangrijk. Graag maken wij kennis met u om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

Er staat een gedreven team voor u klaar

Wie we zijn? ER Capital is een team van gedreven specialisten die graag voor u klaarstaan. Samen tekenen we voor de wens van onze oprichter, Eelkman Rooda: het verschil maken voor particuliere en kleine institutionele beleggers.

Sebo Eelkman Rooda

Oprichter van ER Capital

Michelle Beenes

Directiesecretaresse

Martin Quist

Directeur Vastgoed

Ben van Camerijk

Partner Corporate & Private Finance

Monique Rensen

Relatiemanager

Gerco Hennink

Partner Corporate & Private Finance